9.9.09

Partioversikten: Ap.
13 - 14. september er det klart for stortingsvalg. Politikk er for mange forvirrende, uoversiktlig og komplisert. Hva står de ulike partiene for, egentlig? Hva skal jeg stemme? Hva er viktig for meg?

- Velkommen til den store partioversikten på Sofsen.com!

Fremover skal jeg ta for meg et parti om gangen og presentere dem etter tur. Jeg skal selvfølgelig (prøve så godt jeg kan å) skrive nøytralt og forsøke å gjøre det enkelt å forstå :)

! Legg merke til linker for mer informasjon rundt emnet.
____________________________________________________

Her kommer Arbeiderpartiet (Ap).Som du ser er de på venstresiden i norsk politikk.


Fem kjappe:

Stiftet: 1887.
Partileder: Jens Stoltenberg.
Ungdomsparti: AUF.
Ideologi: Sosialdemokrati.
Hjemmeside: www.arbeiderpartiet.no.

Jens Stoltenberg.

Kort om ulike hovedområder innenfor Aps politikk:


Miljø. Ap vil "vedta en generasjonsmålsetting for reduksjon av norske klimautslipp i forbindelse med lavutslippsutvalgets innstilling". Partiet mener at "Norge skal være karbonnøytralt i 2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030, Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990 og Norge skal skjerpe sin Kyoto-forpliktelse med ti prosentpoeng til ni prosent under 1990-nivå". Ap skriver på sin hjemmeside at "Norge skal bidra til å stanse avskoging" ved kort sagt å verne tropisk skog. De ønsker dessuten å ha "en omlegging av bilavgiftene for å stimulere til sikrere og mer miljøvennlige biler".

Skole. Mer tid til læring, ro i skolen og flere lærere er hovedbudskapet i Aps skolepolitikk. Her er Arbeiderpartiets ti mål for skolen : 1) Flere lærere og lektorer, 2) frigjort undervisningstid - flere yrkesgrupper inn i skolen, 3) rett og plikt til etter- og videreutdanning, 4) ro i skolen, 5) faste klasser og trygt læ ringsmiljø, 6) elevene skal lære mer, 7) de som trenger ekstra hjelp skal få det, 8) nye utfordringer i ungdo msskolen, 9) frafallet skal ned, 10) elevene skal møtes i en felles skole. For å lese nærmere om hvert punkt, trykk her.

Utenriks. Ap mener at vi skal involvere oss mer i FNs operasjoner. Arbeiderpartiet skriver: "Arbeiderpartiet vil føre en aktiv politikk for nedrus tning og ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen . NATO må revurdere sin atomstrategi og redusere atomvåpnenes rolle i sikkerhetspolitikken. Vårt mål er fullstendig avskaffelse av atomvåpen. Vi vil også arbeide for avskaffelse av våpen som forårsaker uakseptable humanitære lidelser". Ap er for allmenn verneplikt, og ønsker å innføre allmenn verneplikt for begge kjønn på sikt. Ap mener dessuten at Hæren bør styrkes; "Hæren må bygges y tterligere opp, og må på sikt også samordnes i større grad med Heimevernet i retning av et landforsvar".

Kultur. Ap skriver: "Det er viktig at det flerkulturelle perspektivet synliggjøres på alle felter i kulturlivet. Internasjonalt samarbeid er også viktig. Norge skal derfor aktivt delta i internasjonale program og prosjekter". Ap mener at norsk film skal utgjøre 25% av kinomarkedet. Arbeiderpartiet går inn for å gi tilbud om plass i kulturskole til alle barn som ønsker det, og er i mot politisk reklame.

Finans. Ap mener at "selferdssamfunnet er et spleiselag". Ap vil "ha et skatte- og avgiftssystem som gir stabile inntekter til fellesskapet, fremmer sysselsetting i hele landet, rettferdig fordeling, et bedre m iljø og bidrar til å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Vi må ha et skattenivå som gjøre det mulig å finansiere gode velferdstjenester". Ap mener i motsetning til høyresiden, kort sagt, at jo mer du tjener - jo mer skal du betale i skatt. Arbeiderpartiet skriver: "Regjeringen har ført en skattepolitikk som i all hovedsak har gitt skattelettelser til de med inntekter under 400.000 kroner og skatteskjerpelser for de med inntekt over 400.000 kroner".


Eldreomsorg. Ap har utarbeidet seks punkter de hevder er avgjørende for en god eldreomsorg: 1) 12.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger, 2) styrket kompetanse til 10 000 ansatte i omsorgstjenesten, 3) bedre demensomsorg, 4) eldres rettigheter, 5) lovfestet dagtilbud og styrket kulturtilbud, 6) faste hjemmehjelper – mer valgfrihet. Les mer om punktene her.

Asyl- og innvandringspolitikk. Ap "er positive til den nye arbeidsinnvandringen som kommer som følge av EU-utvidelsen, og vi vil sikre at de som kommer får de samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere". Ap skriver: "I løpet av 2008 annonserte (...) regjeringen flere tiltak for å redusere asylankomstene, blant annet skjerping av underholdskravet og større bruk av Dublin II-forordningen. Denne forordningen fastsetter at det er den staten hvor man først har søkt asyl, som er ansvarlig for å realitetsbehandle saken, med mindre asylsøkeren har familie med lovlig opphold i andre land".

Helse. Dette er Arbeiderpartiets tre hovedformål: 1) Etablere en bedre helsetjeneste som samhandler, både internt i sykehusene, og mellom institusjoner og forvaltningsnivå, 2) forebygge mer, slik at flere opplever god helse og økt livskvalitet, 3) sykdom må møtes aktivt av helsevesenet så tidlig i sy kdomsutviklingen som mulig, slik at færre utvikler mer alvorlige lidelser som kunne vært forhindret. Les mer her.


Ap passer for deg dersom du...

- fremdeles ønsker en rødgrønn regjering.
- mener at jo mer du tjener, jo mer bør du betale i skatt.
- er enig i at asylpolitikken bør være inkluderende, men ikke for "snill".
- støtter deg bak Aps storsatsing: "arbeid til alle!"
- ønsker å desentralisere makt til kommunene og distriktene.
- ønsker å styrke det offentlige tilbudet, og bekjempe at privatisme øker.
- er nøytral til saken om oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Ap mener vi bør skaffe mer kunnskap rundt emnet for å ta klart standpunkt.
- er for selvbestemt abort.
- er åpen til videre debatt rundt spørsmålet om eventuelt EU-medlemsskap.
- ønsker å beholde bompenger til utbygging av nye veier.
- vil "øke norske bedrifters konkurransekraft gjennom bedre infrastruktur som reduserer transportkostnadene".
- ønsker å forbedre kulturtilbudet, spesielt til barn og unge.
- er enig i at mer tid til læring, ro i skolen og flere lærere er grunnleggende faktorer i skolepolitikken.

Ei litta bonus:... Noe du savner?

Kjør debatt!


Kilder:


- http://arbeiderpartiet.no/
- http://auf.no/
- http://no.wikipedia.org/wiki/Det_norske_Arbeiderparti
- http://no.wikipedia.org/wiki/Sosialdemokrati
- http://viktigfordeg.no/
- http://www.regjeringen.no/upload/SMK/Portrettbilde/Statsministeren/bildearkiv/jens%20stoltenberg1%20171005.jpg
- http://www.askvoll.kommune.no/kunde/bilder/Medium_arbeiderpartiet_logo.jpg

14 kommentarer:

 1. AP!!! Vi intervjuet Jens forrige fredag, hehe :P

  SvarSlett
 2. Tusen takk for dette! Er første gangen jeg kan stemme i et stortingsvalg, og har veldig lyst til å stemme, men syns vet flsut lite om politikk. Så jeg syns det er feil å stemme på et tilfeldig parti også:) Får helt sikkert nytte av dette:)

  SvarSlett
 3. Skal du ta med miljøpartiet og? :) Herlig at du er tilbake!

  SvarSlett
 4. JA ME HAR SAVNA DEG!
  Godt å ha deg tebake :-9

  SvarSlett
 5. Nå er'u back ja ;) - dette var jo great, og gøy at han ikke haddde sjans mot Erna & Siv igår. Vi er laga av STÅL!

  Men du? Jeg regner med du ikke leaver DLP, NKP & De grønne? - du skriver vel om dem også?

  SvarSlett
 6. Utrolig bra å ha sånne partioversikter! Da kan kanskje jeg som ikke har noe peiling på politikk, lære noe x)

  SvarSlett
 7. Jeg liker godt arbeiderpartiet, men jeg liker også SV! :D Heldigvis er jeg ikke 18 enda :)! Jeg og Marie intervjuet Jens forrige fredag ja !

  SvarSlett
 8. Ååh, du er tilbake! Så bra :D

  SvarSlett
 9. hurra, jeg så deg på partilederdebatten!

  SvarSlett
 10. Spennende, liker disse postene dine! ^^ Alle er vell både enig og uenig med alle partiene, ingen finner ett parti de er 100% enig med! Ingen partier er PERFEKTE for deg.. Men om jeg hadde hatt stemmerett, hadde jeg stemt Arbeiderpartiet ! :) Fordi jeg er enig med mye av det de står for, og Jens Stoltenberg er en god statsminister for Norge. Jeg vil for all del ikke ende opp med FrP og Siv Jensen, de kommer til å rævkjøre Norge på null komma niks!

  Stem AP ! ;)

  SvarSlett
 11. alle skal med - ikkje stå aleinee!
  hahah

  SvarSlett
 12. Har allerede forhåndsstemt på Arbeiderpartiet. Utrolig stolt av å tilhøre samme parti som han, og Jonas.

  SvarSlett
 13. Go Arbeiderpartiet :)

  SvarSlett
 14. Alt AP sier er bare tull! De snakker og snakker, men holder faktisk aldri noe av det de lover. Og ikke kom her å si at de kommer til å gjøre det i denne perioden. Hadde de faktisk hatt lyst til å gjøre Norge til et bedre sted, så hadde de gjort det til nå. De har trossalt sittet i regjering med makta i fire år, og likevel har de ikke gjort en dritt. De oppfører seg som kåte 14åringer. De vil, de vil, men får det ikke til!

  SvarSlett