22.8.09

Partioversikten: Venstre.
13 - 14. september er det klart for stortingsvalg. Politikk er for mange forvirrende, uoversiktlig og komplisert. Hva står de ulike partiene for, egentlig? Hva skal jeg stemme? Hva er viktig for meg?

- Velkommen til den store partioversikten på Sofsen.com!

Fremover skal jeg ta for meg et parti om gangen og presentere dem etter tur. Jeg skal selvfølgelig (prøve så godt jeg kan å) skrive nøytralt og forsøke å gjøre det enkelt å forstå :)

! Legg merke til linker for mer informasjon rundt emnet.
____________________________________________________

Gjør deg klar for Venstre.Venstre er et sentrumsparti. (Noe som betyr at partiet står mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk).


Fem kjappe:

Stiftet: 1884 (Norges eldste parti).
Partileder: Lars Sponheim.
Ungdomsparti: Unge Venstre.
Ideologi: Sosialliberalisme.
Hjemmeside: www.liberal.no.


Lars Sponheim.


Kort om ulike hovedområder innenfor Venstres politikk:


Miljø. Venstre er enig med Høyre, FrP og KrF (les om de andre partiene her) i forurenseren-betaler-prinnsippet. Venstre ønsker at flere samfunnsområder satser på "bedre miljøatferd". Partiet mener at bedre informasjon og økt bevisstgjøring om miljø må gjøres mer tilgjengelig "slik at borgere og virksomheter kan ta valg ut fra hensynet til fellesskapet og framtiden".

Skole. Venstre mener at norske elever må ha tettere oppfølging i de første skoleårene. De hevder at opplæring i basisferdigheter som lesing, skriving og regning må styrkes. "Dette forutsetter blant annet en særlig satsing på real- og språkfag i kommende stortingsperiode". De mener også at læreres kompetanse innen IKT må styrkes. Partiet ønsker dessuten å beholde, samt styrke sidemålsopplæring.

Utenriks. Venstre "vil satse på en bred engasjementspolitikk, der Norge deltar i mange ulike organisasjoner og prosesser for å fremme våre verdier og interesser." De mener at FN skal "forbli vår viktigste arena, NATO-medlemskapet vår sikkerhetsgaranti og EU vår viktigste partner når det gjelder handel og internasjonal politikk". Partiet ønsker å styrke hæren og basere det norske forsvaret på verneplikt.

Kultur. Venstre mener at "et liberalt samfunn forutsetter en større desentralisert kultursektor". (Desentralisere betyr å "spre på flere steder; flytte virksomhet fra sentrumsområde; delegere myndighet til flere). Partiet vil satse spesielt på styrking av kultur og idrett for barn og unge. "Venstre vil se p å alternative måter for hvordan man kan øke privat finansiering av norsk kultur, blant annet gjennom skattesystemet". Venstre ønsker dessuten å "doble kulturminnefondets grunnkapital i løpet av stortingsperioden".

Finans. "Lav rente er viktig for Venstre; både for å omfordele og for å bidra til økt investeringsvilje i norske bedrifter og arbeidsplasser". Venstre ønsker å "utvide Norges Banks pengepolitiske mandat på en slik måte at Norges Bank gis et større ansvar for å styre penge- og kredittveksten i samfunnet på en mer relevant måte". Partiet ønsker å redusere skatt på arbeid ved å øke bunnfradraget, "ikke gi næringslivet gratis utslippskvoter av CO2" samt "øke beløpsgrensene for skattefordel ved kjøp av aksjer i egen bedrift". Venstre ønsker også å støtte miljøbevissthet i form av økonomisk belønning.

Venstres hovedbrosjyre i valgkampanjen. Fra venstre: 1. nestleder Trine Skei Grande, leder Lars Sponheim, 2. nestleder Ola Elvestuen.

Eldreomsorg. Venstre ønsker å bygge flere sykehjemsplasser og utvide dagens ordning med permisjoner og omsorgs lønn for pårørende som tar seg av familiemedlemmer. Venstre vil bedre tilbudet til personer med demens. Venstre skriver: "Alle som trenger omsorg skal få anledning til å bo hjemme så lenge som mulig, også når de har et omsorgsbehov. Egen bolig og et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, gir trygghet, og vil redusere behovet for institusjonsplasser".

Asyl- og innvandringspolitikk. Venstre vil øke antallet kvoteflyktninger fra FN, og innføre en regel om at kritikk fra FNs høykommissær for flyktninger fører til ny saksbehandling i asylsaker (Norge har nemlig blitt kritisert ved flere anledninger for ikke å "følge deres anbefalinger"). Venstre har mange saker innenfor asyl de vil jobbe for:

1) At alle enslige mindreårige asylsøkere blir satt under barnevernet, også de mellom 15 og 18 år, 2) Innføre en ordning som i spesielle tilfeller gir ambassader og konsulat mulighet til å gi mennesker på flukt asyl, 3) Foreta en helhetlig evaluering av Utlendingsnemnda og vurdere innføring av en egen asyldomstol, 4) At ofre for menneskehandel skal få utsatt utreise og hjelp til reetablering i hjemlandet, 5) At asylsøkere må gis mulighet til å arbeide mens søknaden behandles, 6) At asylsøker e kan ”skifte kø” fra søknad om asyl til søknad om opphold på grunn av arbeid, med flere.

Helse. "Venstre ønsker gode, offentlig finansierte velferdstjenester. For Venstre er god kvalitet på tjenestene viktigere enn hvem som utfører dem; det offentlige selv, private eller ideelle aktører." Venstre ønsker først og fremst tettere oppfølging mellom pasient og behandler. "Kjernen i Venstres helse- og omsorgspolitikk er at flere oppgaver må løses nærmere den enkelte bruker; i primærhelsetjenesten. Det krever en omfordeling av fagfolk og ressurser fra statlig spesialisthelsetjeneste til kommunene, slik at de settes i stand til å løse nye oppgaver."Venstre passer for deg dersom du...

- vil at offentlige og private barnehager skal likebehandles.
- vil styrke lokaldemokratiet.
- er enig i at studenter som velger å starte for seg selv innen 7 år etter endt utdannelse, bør få rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år.
- vil ha en ny folkeavstemning rundt EU-spørsmålet.
- også ønsker å fjerne statlige åpningstidsbegrensninger.
- ønsker økt forskning på alternativ behandling.
- vil redusere og på sikt fjerne formuesskatten (i likhet med Høyre og FrP).
- vil ha et "demokrati basert på uavhengighet og åpenhet".
- er enig i at det "det høye nivået på alkoholavgifter bør opprettholdes".
- mener det bør arbeides for at minst 20 prosent av alle nye boliger skal være universelt utformet.
- mener det bør tillates reklame for politiske partier, frivillige organisasjoner og trossamfunn.
- også vil "likebehandle eller favorisere sykkel med bruk av bil i alt statlig regelverk og økonomiske virkemidler".
- er enig i at stipendordninger for de som ønsker å etablere studentbedrifter bør utvides.
- (litt useriøst, men la gå) også liker Lars Sponheims tørre vitser! :D

... Noe du savner?

Kjør debatt!


Kilder:


- http://no.wikipedia.org/wiki/Sosialliberalisme
- http://www.idg.no/multimedia/archive/00023/lars_sponheim_23053d.jpg
- http://liberal.no
- http://ungevenstre.no

20 kommentarer:

 1. Jeg er så utrolig glad for at du skriver alt dette, for jeg er egentlig ikke veldig interessert i politikk, og det er vanskelig å komme inn i alle debattene på tv. Du skriver det så lett forståelig og oversiktlig! Tusen takk :)

  SvarSlett
 2. Tusen takk for hjelpen :D
  Venstre virket bare teit for min del.

  SvarSlett
 3. Jeg liker Venstre, jeg :)

  SvarSlett
 4. Jeg syns du kunne skrevet mye mer om miljøpolitikken til Venstre for det er en av de viktigste sakene deres og det jeg faktisk syns er veldig bra med dem! Lars Sponheim har også sagt garantert at mens han sitter sol leder i Vnstre så skal vi ikke inn i EU

  SvarSlett
 5. Jeg skjønner ikke at du orker å bruke så mye tid på dette. Uten tvil hjelpsomt, men for meg som ikke har stemmerett enda blir jeg bare stående å måpe over at du orker å bruke så mye tid på å hjelpe andre! Tommel opp!

  SvarSlett
 6. Jeg virkelig elsker disse partioversiktene! Selv om jeg egentlig er ganske bestemt på hva jeg skal stemme som førstegangsvelger. Har lest alle oversiktene nå og gleder meg til resten!

  SvarSlett
 7. Maria: Jeg har kun tatt utgangspunkt i partiprogrammene til de ulike partiene. At Venstre ønsker en ny folkeavstemning er ikke nødvendigvis avgjørende for hva de ønsker som parti, men en folkeavstemning generelt er en svært demokratisk løsning. Eller hur? Jeg kunne skrevet mer om ALT, men det har jeg rett og slett ikke tid til.

  Jeg jobber åtte timer hver dag (pluss annenhver lørdag), pluss sammenlagt to timer reisevei, og er dritsliten hver eneste dag. Å blogge nå for tiden er nesten bare et tiltak, spesielt når det er et såpass omfattende tema som dette. Håper du forstår :)

  SvarSlett
 8. Sofie, jeg er rett og slett SKIKKELIG imponert over deg. Du gir så mye til leserne dine, derfor tror jeg også du har de mest hengivne leserne.

  Tusen takk for at du er den du er, jeg blir glad hver gang jeg er inne på bloggen din, om du provoserer eller får meg til å le :)

  SvarSlett
 9. Dette er bare herlig! Du er så flink og engasjert, og det smitter :D

  Har faktisk litt sansen for venstre jeg:)

  SvarSlett
 10. Takk for at du gjør politikk litt enklere og forstå seg på. Jeg har tidligere lest at SV er det enste parti som har i planen og hjelpe de husløse og narkomane i norge. Vet du noe om dette? veldig viktig for meg at vi tar vare på oss som allerede bor i dette landet fremfor og slippe inn fler vi ikke klarer og holde styr på. (iogmed at frp er såppas nazi som der er er dette selvfølgelig helt uaktuelt og stemme)

  SvarSlett
 11. Henriette23/8/09 12:49

  - ønsker økt forskning på alternativ behandling.

  Kva meinar dei med dette?

  SvarSlett
 12. ... det var vel kanskje litt kjapt oppsummert, den miljøpolitikken til Venstre? Uansett, bra at du holder denne "partioversikten", den gir jo nogenlunde en oversikt. For de mest uengasjerte av oss.

  SvarSlett
 13. Henriette: Alternativ behandling innenfor helsesektoren, altså. Healing er et eksempel på alternativ behandling.

  Maiken: Ja, det var vel det. Men jeg har ikke noe fritid om dagen -_- .

  SvarSlett
 14. Liker Venstre og Sponheimen jeg. Bra med partioversikt da. Mange som sitter rundt omkring og ikke aner en DRITT, men bare skal stemme et random parti. Hah ^^

  SvarSlett
 15. God dag :)
  Så flink du er! Blir imponert, jeg. Bra du bruker bloggen din til å spre kunnskap.
  Jeg har alltid stemt AP (alltid? heh, jeg har stemt 1 hel gang før, så, ja alltid :P) før, men i år ble det SP. SLik går det når en er travel student, og ikke tar seg tid til å lese aviser lenger, og ikke har TV. Jeg var visst ikke så sosialistisk som jeg trodde. Anywho. Stå på! Flink pike, etc! Woot and Vote!

  SvarSlett
 16. Jeg leste i en Venstre-brosjyre at en av Venstres saker er å avskaffe verneplikten. Det stemmer jo ikke helt med det du skrev, med mindre den blonde hjernen min har misforstått helt nå. Som Unge Venstre-medlem visste jeg mye av dette fra før, men partioversikten(e) er helt supre! Jeg mener, som noen som kommenterte før meg, at miljøpolitikken er noe av det viktigste Venstre str for. De er blant annet et av de eneste partiene som har sagt klart og tydelig at de absolutt ikke vil ha oljeboring i Vesterålen og Lofoten.

  SvarSlett
 17. Flink du er:) Venstre er et ok parti. Selv er jeg høyremedlem, men vil gjerne i regjering med venstre!

  SvarSlett
 18. Jeg er så glad for at du skriver om partiene for oss. Jeg rett og slett digger det, hjelper meg ganske mye.

  Men jeg likte Venstre sitt punkt at de vil la ferdige studenter som starter for seg selv få betalingsutsettelse på studielånet. Har selv startet egen bedrift nå, og jeg har ingen aning på hvordan jeg skal dekke diverse lån. Da er jeg nødt til å ha en jobb hvor jeg kan jobbe hver kveld og hver helg ved siden av. Hvilket betyr 14 timers arbeidsdag mandag til fredag.

  SvarSlett
 19. Nora Kanutte11/9/09 17:41

  Takk for dette innlegget! kunne ikke passet meg bedre, har nemlig prosjekt om venstres innvandrer politikk neste uke, og har egneltgi ikke helt forstått partiet før nå!

  SvarSlett
 20. Flott oppsummering av partiene, dette her!

  Som enkelte har nevnt, så er det kanskje litt tynt om miljøpolitikken, som det er på andre viktige punkter for andre partier (sto lite om KrFs synspunkter om ekteskapslov, adopsjon, abort, osv, f.eks), men her mener du vel bare å gi hovedlinjene innenfor utvalgte temaer, og da synes jeg du gjør en flott jobb.

  Venstre er et glimrende parti for oss som ser fornuften i et sterkt næringsliv og samtidig ønsker bred satsing på velferd/miljø. Mer enn noen andre ser jeg på Venstre som et sentrumsparti, et parti som er god på alt,som Sponheim sa på Partilederdebatten (NRK) i kveld:

  "Vi skal være ærlig og si at ingen partier er best på alt.

  Det kan diskuteres om et rødt parti kan være like god på miljø som Venstre,

  eller ett blått kan være like god på bedrifter som Venstre,

  men det er ingen tvil om at det er bare ett parti som er skikkelig god på begge deler.

  Det er grønt, og det heter Venstre" :D

  Godt valg!

  Jeg liker forresten Sponheims tørre vitser! ;)

  SvarSlett