18.8.09

Partioversikten: KrF.
13 - 14. september er det klart for stortingsvalg. Politikk er for mange forvirrende, uoversiktlig og komplisert. Hva står de ulike partiene for, egentlig? Hva skal jeg stemme? Hva er viktig for meg?

- Velkommen til den store partioversikten på Sofsen.com!

Fremover skal jeg ta for meg et parti om gangen og presentere dem etter tur. Jeg skal selvfølgelig (prøve så godt jeg kan å) skrive nøytralt og forsøke å gjøre det enkelt å forstå :)

! Legg merke til linker for mer informasjon rundt emnet.
____________________________________________________

Neste parti ut er Kristelig Folkeparti (KrF).KrF er et sentrumsparti. (Noe som betyr at partiet står mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk).


Fem kjappe:

Stiftet: 1933.
Partileder: Dagfinn Høybråten.
Ungdomsparti: KrFU.
Ideologi: Kristendemokrati, sosialkonservatisme.
Hjemmeside: www.krf.no.


Dagfinn Høybråten.

Kort om ulike hovedområder innenfor KrFs politikk:

Miljø. KrF er enig med Høyre og FrP i forurenseren-betaler-prinnsippet. KrF vil at Norge skal spille en aktiv rolle på det internasjonale plan for å drive frem et avtaleverk som går videre ut ifra Kyotoavtalen. KrF mener at de rike landene bør ta en vesentlige høyere andel av utslippsreduksjonene, "fordi veien ut av fattigdom for utviklingslandene forutsetter en viss økning i bruk av energi". KrF ønsker dessuten at "Norge skal være en pådriver for internasjonale avtaler som setter et punktum for produksjon av biler basert på fossilt drivstoff innen 2020, eller andre teknologiorienterte avtaler med tilsvarende ambisjonsnivå".

Skole. KrF mener at skolen skal være preget av "kvalitet og åpenhet og bygge på den kristne kulturarv". Partiet hevder at det må satses mer på grunnleggende lese- og skriveopplæring de første skoleårene. KrF stiller seg positivt til såkalte friskoler; "Foreldre har rett til å velge alternativ skolegang for sine barn. Denne retten er forankret i menneskerettighetene vi som nasjon har forpliktet oss på. De tekniske fagskolene, folkehøgskolene, kunstskolene og bibelskolene er svært verdifulle utdanningstilbud fordi de bidrar til en generell kompetanseheving i samfunnet og styrker den enkeltes personlige utvikling, modning og etiske bevissthet."

Utenriks. KrF vil at Norge skal "bidra til økonomisk og sosial utvikling i fattige land". Partiet ønsker å kjempe for at FN-styrkene deltar aktivt i internasjonale operasjoner. KrF vil dessuten at "Norge skal være en pådriver for en fredelig løsning i Midt-Østen som sikrer Israels eksistens innen trygge grenser og som anerkjenner palestinernes rett til selvstyre på eget territorium". KrF sier nei til EU, men hevder at FN og NATO er våre viktigste samarbeid i internasjonal sammenheng.

Kultur. KrF vil "bygge på den kristne og humanistiske kulturarv som et felles grunnlag for samfunnet vårt". KrF vil arbeide spesielt for barn og unges engasjement i lokale kulturtiltak. Kristelig Folkeparti vil satse ekstra "for at kulturskolene når den nasjonale målsettingen på 30 prosent av antall elever i grunnskole og barnehage".

Finans. KrF vil sikre fortsatt progressiv beskatning. Det betyr, for å forklare det enkelt: jo mer du tjener, jo mer skal du betale i skatt. KrF vil også: "videreføre og videreutvikle skattefradragsordninger som stimulerer til omsorg, frivillig ideelt engasjement og sparing til egen bolig", og "opprettholde et høyt avgiftsnivå på tobakk og alkohol for å unngå sterk vekst i forbruket".


Fra venstre: 2. nestleder Lise Hansen, 1. nestleder Dagrun Eriksen, leder Dagfinn Høybråten.

Eldreomsorg. Eldreomsorg er en av de viktigste sakene i KrFs politikk. KrF ønsker at "alle eldre skal tilbys en boform som er riktig og forsvarlig ut fra den enkeltes behov og medisinske tilstand". KrF skriver på sin hjemmeside: "Alle som ønsker det må få enerom. Tilbud om trygghetsalarm må gis til alle som har behov for det. KrF vil gjennomgå og styrke ordningen med omsorgslønn og avlastningstilbud til personer som tar ansvar for pleietrengende familiemedlemmer". Partiet mener at alle skal ha rett til å dø der de selv ønsker det, og at alle skal ha en mulighet til å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen.

Asyl- og innvandringspolitikk. KrF vil at Norge skal ta imot minst 1 500 overføringsflyktinger fra FN årlig i stortingsperioden 2005-2009. KrF vil at "utlendinger som etter avslått asylsøknad ikke kan returneres til sitt hjemland, selv om de samarbeider med norske myndigheter om returen, skal få midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse". KrF mener også at "enslige mindreårige flyktninger bør få tilbud om en norsk kontaktfamilie i nærmiljøet som kan tilby voksenkontakt og aktiviteter".

Helse. KrF vil at lokalsykehus uten andre sykehus med akuttfunksjon i rimelig nærhet skal ha døgnkontinuerlig akuttberedskap innenfor medisin og kirurgi og en fødeavdeling. De ønsker også at ungdom må sikres gode og tilgjengelige helsetilbud med særlig satsing på helsestasjoner. Partiet ønsker dessuten forbud mot reklame for kosmetisk kirurgi.KrF passer for deg dersom du...

- mener at et kristent verdigrunnlag er viktig i samfunnet vårt.
- er enig i at den som forurenser skal betale for skadene.
- har konservative synspunkter.
- anser eldreomsorg som en hjertesak i norsk politikk.
- sier nei til EU.
- er i mot selvbestemt abort, da KrF mener at "retten til liv er en grunnleggende menneskerett".
- vil ha en avgifts- og kontrollpolitikk som begrenser skadevirkninger av alkohol.
- er enig i at helsetjenesten for ungdom bør forbedres og utvides.
- sier nei til kjønnsnøytral ekteskapslov.
- ønsker forbud mot spilleautomater.
- også ønsker å sikre og bevare levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene.
- vil bevare KRL/ RLE i skolen, og anser dette som et viktig fag.
- vil beholde statskirken.
- mener at norskopplæring er avgjørende for integreringspolitikken.
- ønsker en borgerlig regjering.

... Noe du savner?

Kjør debatt!


Kilder:

- http://www.krf.no
- http://no.wikipedia.org/wiki/Kristelig_Folkeparti
- http://no.wikipedia.org/wiki/Kristendemokrati
- http://no.wikipedia.org/wiki/Sosialkonservatisme
- http://www.krfu.no/
- http://img.custompublish.com/getfile.php/882555.1207.veserdccqs/Dagfinn+H%C3%B8ybr%C3%A5ten_300x295_cropped_200x206.jpg
- http://media.aftenposten.no/archive/01023/KRF__G-Tittel-sxb0_1023624x.jpg

14 kommentarer:

 1. Jeg kan ikke fatte hvorfor KrF ikke kjemper for Israel...!

  SvarSlett
 2. Jo jo jo... Noe bra er det vel med KrF også, men å stemme på dem er vel å gå litt langt?? Hahaha... M;)

  SvarSlett
 3. hei, syns du bør kjøre en lignende greie med ungdomspartiene også, for det er veldig ofte forskjellige meninger der iforholdt til moderpartiet, feks at fpu er for kjønnsnøytral ekteskapslov. det var faktisk en Ove vanebos hjertesaker.

  SvarSlett
 4. KrF er de siste jeg ville stemt på!

  "I mot selvbestemt abort"
  "I mot kjønnsnøytral ekteskaps lov"

  Fysj, dette er 2009! Dessuten synes jeg at religion og politikk bør holdes adskilt!

  Ellers ville jeg bare si at jeg synes det er kjempe flott at du lager disse innleggene Sofie! Det er litt vanskelig å sette seg ordentlig inn i politikken, og ved at du lager disse innleggene kan det være at du gjør mange sikre nok på valget sitt til at de stemmer!

  Forsett den gode bloggingen om viktigere saker enn "dagens outfit" og "hva jeg spiste til frokost i dag" :P

  Hilsen Angelica
  angelicaf.blogg.no

  SvarSlett
 5. Anonym: Du har helt rett i at det ofte er forskjellige meninger mellom ungdomspartiene og moderpartiene. Det kan godt hende at jeg lager en slik oversikt over ungdomspartiene også en gang, men nå nærmer vi oss stortingsvalget, og da er det jo en gang moderpartiene vi skal stemme på. Derfor prioriterer jeg de nå.

  Men jeg er helt enig med deg i at det er viktig å få frem ungdomspartiene også. De gjør en fantastisk viktig jobb! Dessuten kan de ofte bli sett på som "det samme som moderpartiet", og det er urettferdig, selv om de jo står for veldig mye av de samme verdiene, osv.

  :)

  SvarSlett
 6. Vel.. da har jeg fått bekreftet at KrF ikke er no for meg :)

  SvarSlett
 7. Det er sannsynlegvis fordi paritet heiter KRISTELEG folkeparti at mange av dykk skuggar unna. Verdiane er ingenting gale å seie om, er det vel? Ein skal vere snill og grei og ta vare på alle. Dessutan treng ein jo ikkje vere einig i alt partiet står for fordi om ein stemmer det. Eg vil påstå det er noko gale om eg blir 100% einig med eit parti.

  SvarSlett
 8. Religion bør vi virkelig fortsette med i skolen - jeg ser ingen grunn til å ta dette bort. Man lærer å forstå og respektere andre kulturer og troer enn din egen - og religion er ofte grunnen til krig. Nevn en krig som grunnen ikke hadde noe med religion å gjøre, liksom.

  SvarSlett
 9. KRF kan bare drømme om å få stemmen min. Det skjer ikke.

  SvarSlett
 10. Synes det er positivt at KrF "er med" fremdeles i debatten. Jeg er ikke for det partiet, men de har verdier- og det er heller ikke det værste.
  Det er jo helt greit at et "religiøst parti" skal ha noe å si i dagens samfunn.

  Når det er sagt, så liker jeg ikke religion- mest av alt fordi de religiøse ikke respekterer andre religioner, da bryter jo de det de tror på.. Dessuten så er jeg for å fjerne kristendomgrunnlaget i dagens skole. Det hjelper ikke på "fordommene" og toleransen det heller..

  SvarSlett
 11. Hei Sofsen! : D Supert at du gidder dette her! Du er så flink. Vet ikke hvor du tar det fra =) Også må jeg si at jeg er enig i mange av krf`s saker. Overaskende nok! Med det er så utrolig dumt at de blander religion og politikk sammen! Det ødelegger alt for dem mener nå jeg.. Men i alle fall takk Sofsn <3 Dette har vært hjelpsomt.

  SvarSlett
 12. Georg Stang22/8/09 22:54

  "KrF passer for deg, dersom du...

  - vil ha en avgifts- og kontrollpolitikk som begrenser skadevirkninger av alkohol."

  Vil ikke alle partiene dette, da? Hvilke avgifts- og kontrollpolitikk man går inn for er derimot noe helt annet.

  Sånn for å pirke :)

  SvarSlett
 13. Ole Christian11/9/09 12:39

  Synes du ordla det med litt negativ vinkling på bombepunktet om selvbestemt abort. Burde heller byttet det ut med noe sånt som "Mener at retten til liv er ukrenkelig i alle faser av livet".

  SvarSlett