13.9.09

Partioversikten: Rødt.
13 - 14. september er det klart for stortingsvalg. Politikk er for mange forvirrende, uoversiktlig og komplisert. Hva står de ulike partiene for, egentlig? Hva skal jeg stemme? Hva er viktig for meg?

- Velkommen til den store partioversikten på Sofsen.com!

Fremover skal jeg ta for meg et parti om gangen og presentere dem etter tur. Jeg skal selvfølgelig (pve så godt jeg kan å) skrive nøytralt og forsøke å gjøre det enkelt å forstå :)

! Legg merke til linker for mer informasjon rundt emnet.
____________________________________________________

Sist, men ikke minst, her kommer partiet Rødt.Som du ser er de (helt) på venstresiden i norsk politikk.


Fem kjappe:

Stiftet: 2007.
Partileder: Torstein Dahle.
Ungdomsparti: Rød Ungdom.
Ideologi: Sosialisme.
Hjemmeside: www.roedt.no.


Torstein Dahle.

Kort om ulike hovedområder innenfor Rødts politikk:

Miljø. Rødt vil arbeide for å: "1) verne havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen mot petroleumsvirksomhet, 2) satse på prosjekter med vind-, sol- og bølgekraft, 3) realisere prosjektet med høyhastighetstog". Rødt skriver på sin hjemmeside: "Vi vil kutte i klimagassutslippene her hjemme, ikke betale fattige land for å ta byrden for oss. Rødt vil flytte folk fra bil til buss ved å gjøre kollektivtrafikken bedre og billigere, og la olja ligge til fordel for miljøvennlig energi".

Skole. Rødt vil: "1) gi alle elever gratis læremidler. Ingen skal tvinges til å kjøpe datautstyr, 2) gi lærere mulighet til etterutdanning og kompetanseheving, 3) opprettholde dagens desentraliserte skolestruktur sånn at ungdom". Rødt skriver: "RV arbeider for en god offentlig videregående skole som har tilbud der ungdom bor, og der det ikke koster eleven noe å gå på skolen og holde seg med nødvendige læremidler".

Utenriks. Rødt er veldig opptatt av hva som foregår i Afghanistan. Rødt skriver: "Norge deltar i dag i en erobringskrig i Afghanistan. Mens afghanerne trenger mat og medisiner, samles de etablerte partiene om å gi hundrevis av millioner i krigshjelp til USA. Det er klart vi kan si nei til USA og NATO, og Rødt har mot til å gjøre det. Vi vil trekke de norske soldatene ut av Afghanistan, og bruke pengene på sivil, humanitær hjelp. I stedet for å investere oljefondet i israelske selskaper, vil Rødt arbeide for en palestinsk stat. Og i stedet for å bygge om forsvaret etter USAs behov, vil vi melde Norge ut av NATO. Samtidig som vi kriger på den andre siden av kloden, stenger Norge døren for mennesker på flukt. Rødt vil føre en human asylpolitikk som minimum overholder FNs anbefalinger for asylsøkere og flyktninger".

Rødt
vil arbeide for: "1) å hente soldatene hjem, 2) å trekke oljefondets investeringer ut av Israel, 3) å legge ned Utlendingsnemda (UNE) og opprette en uavhengig asyldomstol som legger FNs flyktningskonvensjon til grunn, 4) å bekjempe alle former for rasisme og hets mot muslimer. Rødt er også svært opptatt av kampen for et fritt Palestina. Det skal også nevnes at Rødt kjemper mot at USA får enda mer makt; "De europeiske statenes imperialistiske historie burde fungere som en effektiv kalddusj på dem som skulle tro at en europeisk stormaktsblokk kan være et godt alternativ til USAs dominans. Målet for revolusjonære må være å begrense alle imperialistiske staters ekspansjon, ikke å støtte den ene blokka framfor den andre. Det er selve det imperialistiske systemet som er problemets rot".

Kultur. Rødt skriver: "Maktforholdene i samfunnet har alltid fått konsekvenser for hvordan kulturlivet utformes. Kirkas sterke rolle i middelalderen gjenspeilte seg i den dominerende plassen den hadde innafor kulturproduksjonen. Under kapitalismen er det stort sett ikke slik at borgerskapet direkte dikterer innholdet i ulike kulturuttrykk. Men likevel blir kulturen preget av interessene til de som styrer samfunnet. Både den opposisjonelle og den samfunnsbevarende kunsten og kulturen er preget av styresettet. De retningene som ikke stiller spørsmål ved samfunnets oppbygging, blir prioritert foran kunst- og kulturuttrykk som tør dette. De dominerende massemediene kontrolleres av store kapitalgrupper eller staten, og ytringsfrihetens kår begrenses av dette".

Finans. Rødt ønsker at en sterkere stat, og skriver på sin hjemmeside: "Kapitalismen har revolusjonert produksjonen, skapt et verdensmarked og revet ned gamle eiendomsforhold. Den har utvikla produksjonen slik at sult og nød kunne vært avskaffa. Etter den kalde krigen har kapitalismen skapt enorm vekst sammen med enorm fattigdom i stadig nye land. I stedet for at økonomien styres etter langsiktige planer for å dekke menneskenes viktigste behov, er kapitalismen en blind utviklingsform. Det eneste viktige spørsmål for kapitalistene er maksimal lønnsomhet. Kapitalismens vesen er å endre alle sosiale forhold til kapitalforhold.

" (...)
Om den videre kapitalistiske utviklinga er av det gode eller av det onde, er et spørsmål kapitalismen ikke kan besvare. Den utvikler seg etter sin egen grunnleggende lov – verdiøkingstvangen. Bare gjennom å styrte kapitalismen kan menneskene fritt velge sin framtid. For arbeiderne er livet under kapitalismen i tillegg grunnleggende usikkert, fordi systemet jevnlig skaper kriser for å utrydde ulønnsom produksjon og legge grunnlag for ny lønnsom produksjon".


Et bilde Rødt bruker på hjemmesiden sin for å illustrere hva de mener med å "male Norge rødt".

Eldreomsorg. Rødt vil arbeide for: "1) å reversere pensjonsreformen, 2) å styrke AFP-ordningen, 3) å heve minstepensjonen til 3G, 4) å avvise den foreslåtte svekkingen av uførepensjonen, 5) bedre grunnbemanningen i eldreomsorgen, 6) få bort alle tosengsrom på sykehjem, 7) forsvare eldreomsorgen mot forsøk på konkurranseutsetting og privatisering.

Asyl- og innvandringspolitikk. Rødt skriver: "Å søke asyl er en menneskerettighet. Dette tar regjeringen ikke hensyn til. Den bryter med anbefalinger fra FN og med sine egne Soria Moria-løfter om en mer solidarisk og rettssikker flyktning- og asylpolitikk. Den bryter FNs barnekonvensjon. Regjeringen driver kappløp med FrP om å stemple asylsøkere som mistenkelige og som et problem".

"Rødt krever at regjeringen gir mennesker på flukt retten til å søke asyl, mennesker som bor i Norge rett til familiegjenforening uten betingelser og ikke spiller hasard med enslige mindreåriges liv. I vår tids verden er det en varig og nødvendig oppgave for staten og kommunene å ha kapasitet til å ta imot et betydelig antall asylsøkere og satse nok til at de kan bli fullverdige medlemmer av det norske samfunnet. Staten må bevilge pengene og invitere kommunene til en nasjonal dugnad for å ta imot asylsøkere og flyktninger".

Helse. Rødt vil: "1) gi 10 000 nye stillinger i omsorgssektoren, 2) ingen egenandeler på medisiner og helsetjenester, 3) gratis tannhelsetjeneste til alle, 4) avvikle helseforetakene, og føre sykehusene tilbake under folkevalgt styring". Rødt skriver: "Helse-Norge er smittet av et virus: stoppeklokkesjuken. Stivbeinte systemer skapt for å spare penger setter behovene til våre syke og eldre i andre rekke. Samtidig springer de ansatte helsa av seg for å gjøre jobben sin skikkelig. Mennesker reduseres til kunder og klienter, omsorg til et spørsmål om helseøkonomisk lønnsomhet".
Rødt passer for deg dersom du...

- ønsker at staten skal styrkes.
- mener at regjeringen ikke gjør nok, f. eks i asyl- og innvandringspolitikken.
- ønsker et mer radikalt og revolusjonært alternativ i politikken.
- er svært opptatt av kvinners rettigheter, og støtter deg bak at Rødt er et "revolusjonært feministisk parti". Rødt er for eksempel veldig opptatt av å bekjempe vold mot kvinner og at kvinner skal få økte (ikke minst like rettigheter som menn) rettigheter på arbeidsmarkedet.
- verne havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen mot petroleumsvirksomhet.
- vil ha gratis læremidler til alle norske elever.
- vil hente norske soldater i Afghanistan hjem.
- ønsker et fritt Palestina.
- vil ha gratis tannhelsetjeneste.
- vil kjempe mot den kapitalistiske utviklingen.
- er enig i at "sosialismen trengs for å redde miljøet"; "Det er grunnleggende for Rødts syn på forholdet mellom mennesker og natur at vi må organisere samfunnet ut fra økologiske prinsipper." Les mer om dette og mye annet her.
- ønsker "likelønnspott for å heve lavtlønnsyrkene i offentlig sektor".
- vil heve sosialhjelpsatsene til SIFO-nivå.
- ikke ønsker noen form for kutt i uførepensjon.
- vil fjerne statsstøtten til Human Rights Service.
- vil gjøre det ulovlig å ta ut profitt fra barnehager og sykehjem.
- ønsker arbeidstillatelse for asylsøkere i behandlingsperioden av søknaden.
- vil fjerne moms for frivillige lag og organisasjoner.
- vil dekke kommunenes 2008-underskudd.
- ikke ønsker EU-medlemsskap.

Ei litta bonus: Se Rødt på youtube her.


... Noe du savner?


Kjør debatt!


Kilder:

- http://roedt.no/
- http://sosialisme.no/
- http://no.wikipedia.org/wiki/Sosialisme
- http://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8dt
- http://roedt.no/bilder/RV_Torstein_Dahle_03_S.JPG
- http://farm3.static.flickr.com/2558/3738173903_64bf65518b_m.jpg
- http://www.youtube.com/RoedtValg

15 kommentarer:

 1. Du glemte å si noe om Rødts holdning til EU-medlemskap.:)

  SvarSlett
 2. Anonym: Takk! Jeg skrev det opp nå =)

  SvarSlett
 3. Endelig kom rødt!! Beste partiet!

  SvarSlett
 4. Hei! Jeg digger partioversikten din!
  Jeg har forresten tatt flere forskjellige valgomater, og har mange ganger kommet frem til at jeg er mest enig med kystpartiet.

  Selv om dette partiet ikke er så aktuelt i dag, kan du skrive en liten oversikt over dem også?

  Uansett; Jeg beundrer deg og bloggen din. :)

  SvarSlett
 5. Maria: Jeg har dessverre ikke tid til flere partier nå :(

  Takk for skryt!

  SvarSlett
 6. Det var en veldig fin, oversiktlig, saklig, og lett forståelig oversikt du har her! Kudos for den!
  Eneste jeg merka var at du skrev RV istedenfor Rødt ovenfor, og at noen av de største kampsakene stod nevnt lenger nede, istedenfor på toppen. Men det virka som du fikk med alt!
  Bra jobba.

  SvarSlett
 7. Takk for at du skrev om rødt!!! Rødt er ett parti jeg liker VELDIG godt, og om jeg hadde vært ett år eldre hadde jeg slitt mellom valget å stemme ENTEN rødt eller Arbeiderpartiet :)

  Rødt står for veldig mye bra..!

  SvarSlett
 8. Anonym: Takk for det. Jeg la selvfølgelig merke til det, men som du ser har jeg kopiert det inn fra deres hjemmeside og da er det med andre ord de som har glemt å oppdatere. :) Jeg kan ikke redigere direkte tekstutdrag. U see? Og hva gjelder rekkefølge er det helt tilfeldig.

  SvarSlett
 9. er ikke rødt et kommunistisk parti da? Det sier iallefall omtrent alle jeg kjenner som er med i RU. Jeg er uansett veldig imot rødt, og veldig for Høyre! :D

  SvarSlett
 10. Ingrid: Rødt er et sosialistisk parti, ikke kommunistisk. Hvis alle du kjenner som er medlem av RU sier det, så tar de feil.

  SvarSlett
 11. Som mange andre har agt før meg; utrolig bra partioversikt! Saklige, ikke partiske, opplysende og jevnt over veldig bra! :) Rødt er forresten det beste partiet. Gleda meg spesielt til den oversikten kom ;)

  SvarSlett
 12. flotters! :D håper de får i alle fall dahle inn på stortinget!!

  SvarSlett
 13. Til ingrid: RU er ofte mer ytterliggående enn moderpartiet Rødt, og du vil nok finne folk i RU med kommunistiske sympatier RU ble sammenslått i 2007 av ungdomslagene til Rød Valgallianse og Arbeidernes Kommunistparti. Selv om flere i RU har ett 'klasseløst samfunn' som mål, er dette ofte bare en ideologisk tanke og ikke et konkret politisk mål, noe norske medier har store problemer å skille mellom. RU har de siste 2 årene tatt avstand fra ytterliggående deler av partiet - som Tjen Folket og RKU.

  SvarSlett
 14. auroraxcornelia: det er ikke dahle som skal inn på tinget.;P det er erling folkvord!

  SvarSlett